Μουσείο Κινηματογράφου

Πληροφορούμε τους φίλους της ομάδας και όχι μόνο, ότι στον φιλόξενο χώρο των προβολών μας στήνεται ένα μικρό Μουσείο Κινηματογράφου.Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώθηκαν όλα τα σχετικά μηχανήματα (Flip books, Θαυματοτρόπια, Ζοοτρόπιο,  Πραξινοσκόπιο, μαγικός φανός, κινηματογραφικές μηχανές).Οι ηλικίες στις οποίες απευθύνεται το ερασιτεχνικό αυτό εγχείρημα είναι οι δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού  και οι δύο πρώτες του Γυμνασίου.Το πρόγραμμα είναι διαδραστικό και σχετικό με την ανακάλυψη της κινούμενης εικόνας  από τον 190 αιώνα ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 001μέχρι τις μέρες μας.ΘΑΥΜΑΤΟΤΡΟΠΙΟ.1 jpgΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 012

Advertisements